ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์สำหรับคู่มือในการใช้งาน virtualschool **

วิชาการแจ้งข่าว "การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" คลิ๊กๆ»

คู่มือการใช้ระบบ virtualschool สำหรับนักเรียน คลิ๊กๆ»

คู่มือการติดตามผลการเรียนสำหรับผู้ปกครอง คลิ๊กๆ»

คู่มือการติดตามผลการเรียน ระบบ virtualschool สำหรับคุณครู คลิ๊กๆ»


** ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม **

กำหนดการเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกล สำหรับชั้นปฐมวัย คลิ๊กๆ»

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คลิ๊กๆ»

ตารางเรียนกิจกรรมสอนเสริมตามอัธยาศัย ปฐมวัย วันที่ 4-29 ม.ค. 2564 คลิ๊กๆ»

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6 คลิ๊กๆ»


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»


**** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ****

รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา new 24/02/64

20 ก.พ.64 ประชุมแนะแนวผู้ปกครองชั้น ป.6, ม.3 เรื่องการศึกษาต่อ
26 ก.พ.64 หยุด วันมาฆบูชา
1 มี.ค.64 นักเรียนระดับปฐมวัย และ ม.6 ถ่ายรูปรับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา
กีฬาสี ชั้น ป.1- ป.3 (เช้า) , ม.6 (บ่าย)
2 มี.ค.64 กีฬาสี ชั้น ม.1 (เช้า) , ม.2 (บ่าย)
4 มี.ค.64 กีฬาสี ชั้น ป.4 - ป.6 (เช้า) , ม.3 (บ่าย)
6 มี.ค.64 ค่ายคุณธรรม ม.4 - ม.6 และะ Cooking แสนอร่อยปฐมวัย
8-12 มี.ค.64 นักเรียนระดับชั้น ป.1 สอบ RT
11 มี.ค.64 ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ป.1 - ป.3
12 มี.ค.64 กีฬาสี ชั้น ม.4 (เช้า) , ม.5 (บ่าย)
13 มี.ค.64 นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบ O-NET
13-14 มี.ค.64 นักเรียนระดับชั้น ม.3 สอบ O-NET
16-18 มี.ค.64 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
18 มี.ค.64 ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ป.4 - ป.6
20-23 มี.ค.64 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ GAT-PAT
24 มี.ค.64 นักเรียน ป.3 สอบ NT
25-27 มี.ค.64 นักเรียนระดับปฐมวัย 1-3 รับการประเมินความพร้อม ภาคเรียนที่ 2/2563
25,26,29 มี.ค.64 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
27,28 มี.ค.64 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ O-NET
29-31 มี.ค.64 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6, ม.4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563