ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์สำหรับคู่มือในการใช้งานผ่าน google classroom **

วิชาการแจ้งข่าว "การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" 17-31/05/ 64

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บนระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บน อุปกรณ์ ios


** ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนออนไลน์ โดยการใช้งานผ่าน google classroom **

ฝ่ายปฐมวัย"การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" 17-31/05/ 64

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บนระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บน อุปกรณ์ ios

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»


**** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ****

นักเรียนที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564 new คลิ๊ก

ติดต่อคุณครูสุพรรษา ชาวนาแก้ว เบอร์โทร ( 061-7610896 ) new คลิ๊ก

เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ปีการศึกษา 2564 คลิ๊ก new 10/06/64

ประกาศการคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ดูรายละเอียด คลิ๊ก new 2/09/64

ประกาศการรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ดูรายละเอียด คลิ๊ก new 2/09/64

ปรับเปลี่ยนวันและเวลาคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ดูรายละเอียด คลิ๊ก new

รับสมัครครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา คลิ๊ก 14/09/64

รับสมัครครูวิทยาศาตร์ ระดับมัธยมศึกษา คลิ๊ก 14/09/64

1 มิ.ย. 64 นักเรียนที่มีความสนใจในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564
สามารถติดต่อรับเอกสารได้ที่ครูสุพรรษา ณ ห้องกิจการนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป โทร 061-7610896
26 ก.ค. 64 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
28 ก.ค. 64 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)
12 ส.ค. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
เลื่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2564 ยังไม่มีกำหนด