ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์์ของโรงเรียน »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»

สระว่ายน้ำโรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดสอนคอร์สพิเศษ ด่วน คลิ๊กๆ»

รับสมัครครู"เอกปฐมวัย" ติดต่อที่ห้องธุรการได้เลยคะ

****ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบอสโกพิทักษ์****

การจำหน่ายชุดนักเรียน จะทำการเปิดจำหน่าย วันที่ 1 พ.ค.63 เป็นต้นไป

การจำหน่ายหนังสือ/แบบเรียน จำหน่ายช่วงเปิดเทอม วันที่ 14 พ.ค.63

เลื่อนการรับเอกสารจบของนักเรียนชั้น ป.6,ม.3 เป็น หลังวันที่ 1 เม.ย. 63

เลื่อนการรับเอกสารของนักเรียนที่มีความประสงค์จะย้ายโรงเรียนเป็น หลังวันที่ 1 เม.ย. 63

ประกาศผลสอบ O-NET ตารางปฏิทินประจำเดือนด้านล่าง

3 มี.ค. 63 ส่งรายชื่อนักเรียนติด ร (มัธยมฯ)
นักเรียน ป.3 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
7 มี.ค. 63 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาขั้นปฐมวัย 3
และผู้สำเเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 6
5-9 มี.ค. 63 ประกาศรายชื่อติด 0 พร้อมเปิดลงทะเบียนแก้ไข (มัธยมฯ)
ประกาศผลสอบ O-NET
25 มี.ค. 63 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
26 มี.ค. 63 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
27 มี.ค. 63 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้ทางเว็ปไซต์ www.niets.or.th/th/catalog/view/2989
1 พ.ค. 63 จำหน่ายชุดนักเรียน เปิดจำหน่าย
14 พ.ค. 63 จำหน่ายหนังสือ/แบบเรียน