ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์สำหรับคู่มือในการใช้งาน google classroom **

วิชาการแจ้งข่าว "การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" วันที่ 17-31 พ.ค. 2564 คลิ๊กๆ»

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน คลิ๊กๆ»


** ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม **

กำหนดการเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกล สำหรับชั้นปฐมวัย คลิ๊กๆ»

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คลิ๊กๆ»

ตารางเรียนกิจกรรมสอนเสริมตามอัธยาศัย ปฐมวัย วันที่ 17-31 พ.ค. 2564 คลิ๊กๆ»

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6 คลิ๊กๆ»


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»


**** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ****

นักเรียนที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564 new คลิ๊ก 28/05/64

ติดต่อคุณครูสุพรรษา ชาวนาแก้ว เบอร์โทร ( 061-7610896 ) new คลิ๊ก 28/05/64

รับสมัครครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา new 2/06/64

รับสมัครครูพี่เลี้ยงปฐมวัย (ประจำหอพักนักเรียน) new 2/06/64

รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ระดับมัธยมศึกษา new 8/06/64

เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ปีการศึกษา 2564 new คลิ๊ก 10/06/64

1 เม.ย. 64 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 18
1-2 เม.ย. 64 นักเรียนแก้ไขผลการเรียน ร และ มส.
4 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 ระดับมัธยมศึกษา
5-7 เม.ย. 64 นักเรียนลงทะเบียนแก้ไข 0
12-15 เม.ย. 64 หยุดเทศกาลสงกรานต์
19 เม.ย.-7 พ.ค.64 งดการเรียนปรับพื้นฐาน ( ภาคฤดูร้อน )
เวลา 08.30 - 15.00 น.
21 เม.ย. 64 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้นผ่านระบบ online
21 เม.ย. 64 นักเรียน ป.6 ,ม.3 , ม.6 นักเรียนที่ลาออก รับเอกสาร
1 พ.ค. 64 จองชำระค่าหนังสือแบบเรียน จำหน่ายเครื่องแบบต่างๆ
นักเรียนรับสมุดรายงานผลการเรียน
1 มิ.ย. 64 นักเรียนที่มีความสนใจในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564
สามารถติดต่อรับเอกสารได้ที่ครูสุพรรษา ณ ห้องกิจการนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป โทร 061-7610896
1 ก.ค. 64 เลื่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2564