ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์์ของโรงเรียน »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»

สระว่ายน้ำโรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดสอนคอร์สพิเศษ new คลิ๊กๆ»

เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 60 ปี เถลิงราชย์

1-2 ก.พ. 63 สอบโอเน็ต ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3
3 ก.พ. 63 นักเรียนปฐมวัยถ่ายภาพบัณฑิตน้อย และ ม.6 ถ่ายภาพรับประกาศนียบัตร
7 ก.พ. 63 ปฐมวัยประกวดหนูน้อยมารยาทงาม
11 ก.พ. 63 นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 นำเสนอกิจกรรมชุมนุม-ชมรม
13 ก.พ. 63 นักเรียนระดับชั้น ป.1 สอบการอ่าน,ปิดกองลูกเสือ
15 ก.พ. 63 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาพัฒนาความรู้ ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ วัดท่าไม้ และศาลพันท้านนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร
ตัวแทนนักเรียนและครูเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน "102 ปี การศึกษาเอกชน" ระดับภาคกลาง ณ จ.สมุทรปราการ
17,19,20 ก.พ. 63 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
17,21 ก.พ. 63 ประเมินทักษะการอ่านปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562
22,24 ก.พ. 63 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ GAT/PAT
24,26 ก.พ. 63 ประเมินความพร้อมระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562
24,25,27ก.พ. 63 นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
24,26,28ก.พ. 63 นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
29ก.พ.- 1 มี.ค. 63 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ O-NET