รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย - ปฐมวัย 1-3 , ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (โรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนประจำ)

ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์สำหรับคู่มือในการใช้งานผ่าน google classroom **

วิชาการแจ้งข่าว "การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" 17-31/05/ 64

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บนระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บน อุปกรณ์ ios

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 new คลิ๊กๆ»

ระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ปี 2566 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำ สำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น อุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย new คลิ๊กๆ»


27 พ.ย. 66 กิจกรรมลอยกระทง
1 ธ.ค. 66 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
4-5 ธ.ค. 66 หยุดเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
22 ธ.ค. 66 กิจกรรมวันคริสต์มาสนักเรียน
23 ธ.ค.66 - 2 ม.ค.67 หยุดเรียนเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
3 ม.ค.67 เปิดเรียนหลังหยุดเรียนเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
8-9 ม.ค.67 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566
11 ม.ค.67 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ,สอบคิดวิเคราะห์ฝ่ายการศึกษาฯ
31 ม.ค.67 กิจกรรมฉลองพ่อบอสโก,ประชุมครูประจำเดือนมกราคม