ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์์ของโรงเรียน »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»

สระว่ายน้ำโรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดสอนคอร์สพิเศษ new คลิ๊กๆ»

เปิดจองร้านค้างานคริสต์มาสแฟร์ 2017 เวลา 08.00 น. new

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา(ด่วนนะค่ะ) new<

รับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์(ด่วนนะค่ะ) new

31/ม.ค./61 วันฉลองพ่อบอสโกองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
1/ก.พ./61 ถ่ายภาพผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย 3 และ ม .6 ปีการศึกษา 2560
3/ก.พ./61 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
3-4/ก.พ./61 นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
3-5/ก.พ./61 นักศึกษา ร.ด. ชาย ปี 2 ฝึกภาคสนาม ที่เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
6/ก.พ./61 นักเรียนชั้น ม.1 – 6 นำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม / ชมรม
ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ระดับเตรียมปฐมวัย – ปฐมวัย 3
7/ก.พ./61 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้น ป.1-3
7-11/ก.พ./61 นักศึกษา ร.ด. ชาย ปี 3 ฝึกภาคสนาม ที่เขาชนไก่
9/ก.พ./61 นิทรรศการนักวิทยาศาสตร์น้อย (ปฐมวัย) ภาคเรียนที่ 2/2560
12/ก.พ./61 ส่งแบบประเมินความพร้อมระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2560
14/ก.พ./61 ปิดกองลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2560
19-21/ก.พ./61 นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
20-23/ก.พ./61 ประเมินทักษะความสามารถด้านการอ่านระดับปฐมวัย 1-3 ภาคเรียนที่ 2/2560
21-23/ก.พ./61 นักศึกษา ร.ด. หญิง ปี 3 ฝึกภาคสนาม ที่เขาชนไก่
26-28/ก.พ./61 ประเมินความพร้อมระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2560
26 - 27 ก.พ. และ 2 มี.ค. 2561 นักเรียนชั้น ม.1 – 5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
26 - 28 ก.พ. และ 2 มี.ค. 2561 นักเรียนชั้น ป.1 –6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
2 มีนาคม 2561 นักเรียนระดับปฐมวัยปิดภาคเรียน
3 - 4 มีนาคม 2561 นักเรียน ม.6 สอบ O-NET
5 มีนาคม 2561 ปิดภาคเรียนทุกระดับชั้น
7 มีนาคม 2561 นักเรียน ป.3 สอบ NT
10 มีนาคม 2561 วันรับประกาศนียบัตรของนักเรียนที่จบการศึกษาปฐมวัย (อ.3)และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)