ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์์ของโรงเรียน »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»

สระว่ายน้ำโรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดสอนคอร์สพิเศษ new คลิ๊กๆ»

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา(ด่วนนะคะ) new 18/04/2561

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดเรียนวันแรก วันที่ 15 / 5 / 2561 new 29/04/2561

31 ก.ค. 61 วันภาษาไทยแห่งชาติ
2-3 ส..ค. 61 ตรวจสุขภาพนักเรียน ครู ประปีการศึกษา 2561
8-10 ส.ค. 61 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งนันเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
จัดโดยสภาวัฒนธรรมปฐม ณ องค์พระปฐมเจดีย์ และห้องกิ่งดาว โรงแรมแวล
8-17 ส.ค. 61 การแข่งขันบอลเกตบอลสปอนเซอร์รอบคัดเลือกภาคกลาง-ภาคตะวันออกที่สระบุรี
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
13 ส.ค. 61 หยุดชดเชดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าฯในรัชการที่ 9
16 ส.ค. 61 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.3
16-18 ส.ค. 61 นักเรียนมัธยมฯเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
(สพม.เขต 9) นครปฐม ณ สนามแข่งขันต่างๆ
17 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมวันวิชาการ
ระดับการศึกาษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย
20 ส.ค. 61 ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับมัธยมฯ
23 ส.ค. 61 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.3-4
24-25 ส.ค. 61 ครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการเข้ม "การสร้างแบบทดสอบ"รอบที่ 2 ณ บ้านผู้หว่าน
20 ส.ค. 61 ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับมัธยมฯ
29 ส.ค. 61 ประชุมครูประจำเดือน
31ส.ค.-2ก.ย. 61 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1