รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย - ปฐมวัย 1-3 , ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (โรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนประจำ)

ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์สำหรับคู่มือในการใช้งานผ่าน google classroom **

วิชาการแจ้งข่าว "การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" 17-31/05/ 64

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บนระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บน อุปกรณ์ ios

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 new คลิ๊กๆ»

ระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ปี 2566 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำ สำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น อุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย new คลิ๊กๆ»


15 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
17 พ.ค. 66 หยุดวันพืชมงคล
26 พ.ค. 66 พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนและจับฉลากเลือกสี
27 พ.ค. 66 สานสัมพันธ์วันพบผู้ปกครอง
31 พ.ค. 66 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก