ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์สำหรับคู่มือในการใช้งานผ่าน google classroom **

วิชาการแจ้งข่าว "การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" 17-31/05/ 64

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บนระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บน อุปกรณ์ ios


** ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนออนไลน์ โดยการใช้งานผ่าน google classroom **

ฝ่ายปฐมวัย"การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" 17-31/05/ 64

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บนระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บน อุปกรณ์ ios

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»


**** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ****

นักเรียนที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564 new คลิ๊ก

ติดต่อคุณครูสุพรรษา ชาวนาแก้ว เบอร์โทร ( 061-7610896 ) new คลิ๊ก

ประกาศการคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ดูรายละเอียด คลิ๊ก new 2/09/64

ประกาศการรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ดูรายละเอียด คลิ๊ก new 2/09/64

ปรับเปลี่ยนวันและเวลาคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ดูรายละเอียด คลิ๊ก new

เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2564 ในรูปแบบ Online คลิ๊ก new 15/11/64

ระดับเตรียมปฐม,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนตัน ในรูปแบบ Online

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบ OnSite-Online คลิ๊ก new 15/11/64

11-12 ต.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ป.1-6 และ ม.1-3 ผ่าน SB exam
14-15 ต.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ป.1-6 และ ม.1-3 ผ่าน google Form
11-12และ14-15 ต.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ม.4-6 ผ่าน google Form
12 ส.ค. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
13 ต.ค. 64 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
23 ต.ค. 64 วันปิยมหาราช
10 พ.ย.64 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์โรงเรียน
1 พ.ย.64 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2564 ในรูปแบบ online
1 พ.ย.64 ระดับชั้นเตรียมปฐม,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนตัน ในรูปแบบ Online ผ่าน google classroom
15 พ.ย.64 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบ OnSite-Online