ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์์ของโรงเรียน »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»

สระว่ายน้ำโรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดสอนคอร์สพิเศษ new คลิ๊กๆ»

เปิดจองสิทธิ์นักเรียนปฐมวัย1,ป.1,ม.1,ม.4 ตั้งแต่ 3 / 12 / 2561 เป็นต้นไป new

#หมายเหตุ : โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในวันอังคารที่ 5 ก.พ. 2562 new»

31 ม.ค. 61-2 ก.พ. 62 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (ชาย) ฝึกภาคสนาม จ.กาญจนบุรี
2 ก.พ. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
2-3 ก.พ. 62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET
6-10 ก.พ. 62 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย) ฝึกภาคสนาม จ.กาญจนบุรี
7 ก.พ. 62 ค่ายลูกเสือสำรอง ประถมศึกษาปีที่ 1-3
11,14,15 ก.พ. 62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาค 2/2561
11-15 ก.พ. 62 ประเมินทักษะการอ่าน ประถมศึกษาปีที่ 1
12 ก.พ. 62 กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน ชุมนุม,ชมรม
14 ก.พ. 62 ปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
17 ก.พ. 62 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม (เอกชน)ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
18-22 ก.พ. 62 ประเมินทักษะการอ่านระดับปฐมวัย
19-22 ก.พ. 62 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (หญิง) ฝึกภาคสนาม จ.กาญจนบุรี
25-27 ก.พ. 62 ประเมินความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย
25,26,28 ก.พ. 62 สอบปลายภาค 2/2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
25,26,28 ก.พ. 62 สอบปลายภาค 2/2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และม.4-5
28 ก.พ. 62 กิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ฝ่ายการศึกษาฯ