ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์์ของโรงเรียน »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»

สระว่ายน้ำโรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดสอนคอร์สพิเศษ new คลิ๊กๆ»

เปิดจองร้านค้างานคริสต์มาสแฟร์ 2019 วันที่พุธ 4 ธันวาคม 2562

เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 60 ปี เถลิงราชย์

»

1 พ.ย. 62 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพฯ ป1.-3
3 พ.ย. 622 เสกสุสานวัดพระตรีเอกภาพ
5 พ.ย. 62 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
9 พ.ย. 62 ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
16 พ.ย. 62 กิจกรรมพ่อแม่ช่วยสอนลูก ครั้งที่ 2/2562
23-24 พ.ย. 62 แข่งขันเพชรยอดมงกุฏ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
27-29 พ.ย. 62 กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
30 พ.ย. 62 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ เป็นสนามแข่งขันทักษ์วิชาการการประดิษฐิ์ โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1
และตัวแทนนักเรียน ป.1-ป.6 เข้าร่วมแข่งขัน