รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย - ปฐมวัย 1-3 , ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (โรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนประจำ)

ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์สำหรับคู่มือในการใช้งานผ่าน google classroom **

วิชาการแจ้งข่าว "การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" 17-31/05/ 64

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บนระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บน อุปกรณ์ ios

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 new คลิ๊กๆ»

ระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ปี 2566 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำ สำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น อุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»


**** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ****

รับสมัครครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา new 1/01/66

รับสมัครครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา new 1/01/66

รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา new 1/01/66

รับสมัครครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา new 1/01/66

รับสมัครครูสังคมฯและภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา new 1/01/66

27 ก.พ. , 1,3 มี.ค. สอบปลายภาคนักเรียนประถมศีกษาปีที่ 1,มัธยมศึกษาปีที่ 4-5
27,28 ก.พ. , 2 มี.ค. สอบปลายภาคนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1-2 มี.ค. 66 สอบ O-NET นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รอบ 1
3-4 มี.ค. 66 สอบ O-NET นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รอบ 2
7 มี.ค. 66 งานบัณฑิตน้อยนักเรียนระดับปฐมวัย 3 และระดับขั้นพื้นฐาน
9-10 มี.ค. 66 นักเรียนระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลงทะเบียบแก้ไขระดับผลการเรียน 0
15 มี.ค. 66 สอบ NT นักเรียนระชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
13 มี.ค.-12 เม.ย. 66 เรียนซัมเมอร์+เรียนเสริมนักเรียนติด 0 , มส. ม.1-5
1-2 เม.ย. 66 จองหนังสือเรียน จำหน่ายเครืองแบบนักเรียนและรับสมุดรายงานผลการเรียน
15 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566