ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์สำหรับคู่มือในการใช้งาน virtualschool **

วิชาการแจ้งข่าว "การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" คลิ๊กๆ»

คู่มือการใช้ระบบ virtualschool สำหรับนักเรียน คลิ๊กๆ»

คู่มือการติดตามผลการเรียนสำหรับผู้ปกครอง คลิ๊กๆ»

คู่มือการติดตามผลการเรียน ระบบ virtualschool สำหรับคุณครู คลิ๊กๆ»


** ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม **

กำหนดการเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกล สำหรับชั้นปฐมวัย คลิ๊กๆ»

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คลิ๊กๆ»

ตารางเรียนกิจกรรมสอนเสริมตามอัธยาศัย ปฐมวัย วันที่ 4-29 ม.ค. 2564 คลิ๊กๆ»

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6 คลิ๊กๆ»


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»


**** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ****

ด่วน "เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ" เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ พบว่ามีผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดนครปฐม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 1 ก.พ. 2564 ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลัง

24 พ.ย.63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
10 ธ.ค.63 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
11ธ.ค.63 หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
18,19 ธ.ค.63 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 2
23ธ.ค.63 คริสต์มาสแฟร์ 2020 (นักเรียน-ครู) (งดจัดกิจกรรมช่วงนี้ หลังปีใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะค่ะ)
24ธ.ค.63 งานเลี้ยงสังสรรค์คริสต์มาสปีใหม่นักเรียน (งดจัดกิจกรรม)
25ธ.ค.63-3ม.ค.64 หยุดเทศกาลคริสต์-ปีใหม่
1ก.พ.64 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563