รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย - ปฐมวัย 1-3 , ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (โรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนประจำ)

ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์สำหรับคู่มือในการใช้งานผ่าน google classroom **

วิชาการแจ้งข่าว "การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" 17-31/05/ 64

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บนระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บน อุปกรณ์ ios

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6


** ประชาสัมพันธ์การเรียนออนไลน์ปฐมวัย ใช้งานผ่าน google classroom **

ฝ่ายปฐมวัย"การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" 17-31/05/ 64

ฝ่ายปฐมวัย"ด่วนประกาศการเรียน OnSite" 6/01/65

ฝ่ายปฐมวัย"แบบแจ้งความประสงค์เรียน On site" 6/01/65

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บนระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บน อุปกรณ์ ios


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำ สำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น อุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»


**** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ****

ประกาศการเรียน On site ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6 คลิ๊ก new 13/05/65

1-2 เม.ย. 65 วันสั่งจองและชำระค่าหนังสือแบบเรียน ,เครื่องแบบนักเรียน ,รับสมุดพกนักเรียน
4-29 เม.ย. 65 การเรียนปรับพื้นฐาน (ซัมเมอร์ภาคฤดูร้อน)
13-15 เม.ย. 65 หยุดสงกรานต์
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เรียน On site 100%
15 พ.ค.65 วันวิสาขบูชา
16 พ.ค.65 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา