ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์์ของโรงเรียน »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 new คลิ๊กๆ»

ยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 14 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»

สระว่ายน้ำโรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดสอนคอร์สพิเศษ new คลิ๊กๆ»

รับสมัครครูภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษา ด่วนๆ new คลิ๊กๆ»

27 ก.พ 2560 ประกาศผล ร นักเรียนชั้น ม.6
1-3 มี.ค 2560 ประเมินความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย 1 - 3
6,7,9 มี.ค 2560 นักเรียนชั้น ป.1 –6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2559
6,8,9 มี.ค 2560 นักเรียนชั้น ม.1 – ม. 5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2559
8 มี.ค 2560 นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT
13 มี.ค 2560 ประกาศผลการเรียน “ร” ชั้น ม.1 - 5
13-15 มี.ค 2560 นักเรียนแก้ไขผลการเรียน “ร” ชั้น ม.1 - 5
18 มี.ค 2560 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.6
20 มี.ค 2560 ประกาศผลการเรียน “0” สำหรับนักเรียน ม.1- 5
20-22 มี.ค 2560 นักเรียนแก้ไขผลการเรียน “0” ชั้น ม.1 - 5
25 มี.ค 2560 ครูปฐมวัยอบรมภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษานิตโย ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
31 มี.ค - 1 เม.ย ขายหนังสือ และเครื่องแบบนักเรียน ทุกระดับชั้น
ครูกลุ่มภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 –6 เข้าร่วมอบรม
“เทคนิคการสอนภาษาไทย และการทำสื่อ” ณ บ้านผู้หว่าน