ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์์ของโรงเรียน »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»

สระว่ายน้ำโรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดสอนคอร์สพิเศษ new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 25 / 10 / 2561 new

3 ก.ย. 61 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.5-6 บ้านเณรเล็ก สามพราน
5 ก.ย. 61 ฝ่ายการศึกษามาตรวจระบบงานแนะแนวโรงเรียน
6 ก.ย. 61 กิจกรรมฉลองแม่พระบังเกิด
7-9 ก.ย. 61 ครูเข้าร่วมรับการอบการอบรมต้นกล้า Smart Triner ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ
7-14-21 ก.ย. 61 ศึกษาร่วมกันของบุคลากรครู ห้อง 60 ปี เถลิงราชย์
8 ก.ย. 61 นักเรียนชั้น ม.3-4 ทัศนศึกษา ณ วัดขนอนหนังใหญ่ อุทยานเขาหินงู จ.ราชบุรี
12 ก.ย. 61 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-2
15 ก.ย. 61 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 (สพป) ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน(ราษฎร์พัฒนา)
22 ก.ย. 61 ค่ายคุณธรรม ม.1-2
24,26,27 ก.ย. 61 นักเรียน ป.1-6 และ ม.4-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
24,25,27 ก.ย. 61 นักเรียน ม.1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561