ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์์ของโรงเรียน »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»

สระว่ายน้ำโรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดสอนคอร์สพิเศษ new คลิ๊กๆ»

# : รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ( 25 ก.ค 2562) new»

23-26 ก.ย. 62 ประเมินความพร้อมปฐมวัย
23,25,26 ก.ย. 62 ป.1-ป.6 สอบปลายภาค 1/2562
23,24,26 ก.ย. 62 ม.1-ม.3 สอบปลายภาค 1/2562
24,25,26 ก.ย. 62 ม.4-ม.6 สอบปลายภาค 1/2562
27 ก.ย. 62 นักเรียนป.1-6/ม.1-6 เรียนตามปกติและนักเรียน ป.6,ม.3,ม.6 ทดสอบ Pre O-net
29ก.ย.-5ต.ค.62 นักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์
30 ก.ย. 2 ต.ค.62 นักเรียนระดับมัธยมฯที่มีผลการเรียน ร และ มส. ให้มาดำเนินการแก้ไข
1 ต.ค.62 ค่ายภาษาอังกฤษ (English camp 2019) ณ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ป.3-6
3 ต.ค.62 ประกาศผลการเรียน 0 สำหรับมัธยมศึกษา ฯ
3-4 ต.ค.62 นักเรียนลงทะเบียนและแก้ไขผลการเรียน 0
11-12 ต.ค.62 ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี
24 ต.ค.62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
26 ต.ค.62 ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2