ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์สำหรับคู่มือในการใช้งานผ่าน google classroom **

วิชาการแจ้งข่าว "การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" 17-31/05/ 64

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บนระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บน อุปกรณ์ ios

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6


** ประชาสัมพันธ์การเรียนออนไลน์ปฐมวัย ใช้งานผ่าน google classroom **

ฝ่ายปฐมวัย"การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" 17-31/05/ 64

ฝ่ายปฐมวัย"ด่วนประกาศการเรียน OnSite" 6/01/65

ฝ่ายปฐมวัย"แบบแจ้งความประสงค์เรียน On site" 6/01/65

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บนระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บน อุปกรณ์ ios


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น อุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»


**** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ****

ประกาศการเรียน On site ทุกระดับชั้น (เพิ่มเติม) คลิ๊ก new 18/01/65

30 ธ.ค64 ถึง 4 ม.ค.65 หยุดเรียนช่วงปีใหม่
10 ม.ค. 65 เปิดเรียน OnSite/online
11 ม.ค. 65 งดเรียน OnSite ตามประกาศของจังหวัดนครปฐม
เรียน online ทุกระดับชั้น จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียน
20-21 ม.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (online)ทุกระดับชั้น