ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์์ของโรงเรียน »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»

สระว่ายน้ำโรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดสอนคอร์สพิเศษ new คลิ๊กๆ»

เปิดจองสิทธิ์นักเรียนปฐมวัย1,ป.1,ม.1,ม.4 ตั้งแต่ 3 / 12 / 2561 เป็นต้นไป new

#หมายเหตุ : โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในวันอังคารที่ 5 ก.พ. 2562 new»

1-28 มี.ค. 62 เปิดรับดูแลนักเรียนระดับปฐมวัย
2-3 มี.ค. 62 นักเรียน ม.6 สอบ O-NET ณ สนามสอบโรงเรียนศรีวิชัย
3-4 มี.ค. 62 นนักเรียน ม.1-6 แก้ไข ร,มส
6 มี.ค. 62 นักเรียน ป.3 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
7 มี.ค. 62 นักเรียนและครูเข้ารับการอบรม“เทคนิคการจัดตู้พรรณไม้น้ำ”ณ ศูนย์วิจัยสัตว์น้ำ ม.เกษตรฯ บางเขน
9 มี.ค. 62 พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 16
11 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมที่มีผลการเรียนเป็น 0
11-13 มี.ค. 62 ลงทะเบียน และแก้ไขผลการเรียน 0
18-29 มี.ค. 62 เปิดคอร์ส Plearn สำหรับนักเรียน ป.3-5
25-26 มี.ค. 62 ตประกาศผลคะแนน O-NET ป.6, ม.3
29-30 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ-รับสมุดพกนักเรียนระดับปฐมวัย 1- มัธยม 5
จองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น เปิดชายชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
31 เม.ย. 62 ประกาศผลคะแนน O-NET ม.6
1 เม.ย. 62 เปิดเรียน Summer