ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์์ของโรงเรียน »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 new คลิ๊กๆ»

ยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 14 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»

สระว่ายน้ำโรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดสอนคอร์สพิเศษ new คลิ๊กๆ»

28 /ก.ค/ 60 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
3-4/ส.ค/2560 ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน
4/ส.ค/2560 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปฐมวัย
8/ส.ค/2560 กิจกรรม ASEAN DAY คาบ 6 – 8
กิจกรรม ASEAN for kindergarten world ณ อาคารโภชนามัย
8-28/ส.ค/2560 นิเทศกัลยาณมิตรต่างเขต ระดับปฐมวัย
11/ส.ค/2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
18/ส.ค/2560 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
22/ส.ค/2560 นักเรียนระดับชั้น ป.6 , ม.3 เข้าร่วมโครงการนำร่อง
การทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย สทศ.
23/ส.ค/2560. ค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
25/ส.ค/60 นักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6 ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้
และตลาดน้ำค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี