ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์์ของโรงเรียน »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 new คลิ๊กๆ»

ยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 14 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»

สระว่ายน้ำโรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดสอนคอร์สพิเศษ new คลิ๊กๆ»

3-6 /มิย.ย/ 60 อบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร และผู้ประเมินในสถานศึกษาเอกชน
โครงการห้องเรียนสีขาว ที่ จ.ชลบุรี
6 / มิ.ย / 60 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เขต 5
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.1 – 2
7 / มิ.ย / 60 เปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
11 / มิ.ย / 60 ฉลองวัดพพระตรีเอกภาพ ณ วัดพระตรีเอกภาพ
14 /มิ.ย/ 60 ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560
15 /มิ.ย/ 60 พิธีไหว้ครู/วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2560
16 /มิ.ย/ 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560
17 /มิ.ย/ 60 กิจกรรม Work Shop ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษา
20 /มิ.ย/ 60 การแสดงธรรมของพระธรรมทูต (ป.5 - 6)
24 /มิ.ย/ 60 สานสัมพันธ์วันพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
28/มิ.ย-7ก.ค/ 60 การแข่งขันบาสเกตบอลสปอนเซอร์ไทยแลนด์ รอบคัดเลือก
รอบคัดเลือกภาคกลางและตะวันตก ร.ร.สตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง
29/มิ.ย/60 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
29-30/มิ.ย/60 ครูปฐมวัยอบรมครูแกนนำ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ที่บ้านผู้หว่าน
30/มิ.ย/60 ค่ายคุณธรรม ป. 1 - 2