รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย - ปฐมวัย 1-3 , ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (โรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนประจำ)

ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์สำหรับคู่มือในการใช้งานผ่าน google classroom **

วิชาการแจ้งข่าว "การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" 17-31/05/ 64

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บนระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บน อุปกรณ์ ios

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6


** ประชาสัมพันธ์การเรียนออนไลน์ปฐมวัย ใช้งานผ่าน google classroom **

ฝ่ายปฐมวัย"การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" 17-31/05/ 64

ฝ่ายปฐมวัย"ด่วนประกาศการเรียน OnSite" 6/01/65

ฝ่ายปฐมวัย"แบบแจ้งความประสงค์เรียน On site" 6/01/65

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บนระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บน อุปกรณ์ ios


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำ สำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น อุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»


**** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ****

ประกาศการเรียน On site ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6 คลิ๊ก new 13/05/65

2 มิ.ย.65 งานเฉลิมพระเกียรติพระราชินี
3 มิ.ย.65 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
12 มิ.ย.65 ฉลองวัดพระตรีเอกภาพ
16 มิ.ย.65 วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนพิธีไหว้ครูประจำปี 2565
18 มิ.ย.65 สานสัมพันธ์วันพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
24 มิ.ย.65 วันภาษาไทยแห่งชาติ
26 มิ.ย.65 วันต่อต้านยาเสพติด
29 มิ.ย.65 เลือกตั้งคณะกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565